Zateplování fasád

» Zateplování fasád

Máte starší rodinný dům nebo jste se rozhodli pro novostavbu a přemýšlíte, jak co nejvíce ušetřit na jeho provozu? Vhodný výběr zateplovacího systému a profesionální provedení zateplení fasády domu výrazně sníží únik tepla z budovy a přinese zásadní úsporu energií.

Zateplování fasády

Investicí do zateplení fasády získáte:

  • úsporu 30 až 60 procent nákladů na vytápění
  • vyšší životnost topné soustavy z důvodu jejího nižšího zatížení
  • prodloužení životnosti fasády a tím i celé budovy
  • zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům
  • zlepšení vzhledu budovy
  • snížení hluku z okolí
  • zvýšení tepelné pohody
  • omezení vzniku kondenzace a plísní
  • zvýšení hodnoty nemovitosti

Zateplení domu

Jak se zateplení provádí?

Zateplení spočívá v aplikaci tepelně izolačního materiálu, kterým jsou zpravidla obkladové desky z materiálu na bázi pěnového polystyrenu, extrudovaného polystyrenu, minerální vlny apod. Tyto desky se připevní na vnější konstrukci budovy, na ně se pak aplikuje omítka. Celý proces je náročný na kvalitu provedení, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti či vzniku tepelných mostů – je rozhodně třeba práce svěřit odborné stavební firmě, která má certifikát od výrobce příslušné tepelné izolace.

Cena tepelně izolačních systémů závisí na výběru tloušťky a druhu materiálu. Nabídkovou cenu včetně provedených prací kalkulujeme po osobní prohlídce objektu či stavby.